PRIVACYVERKLARING


Van Lieshout Dier en Tuin V.O.F.,
gevestigd aan de Meerstraat 32 te 5473 VW Heeswijk Dinther is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Van Lieshout Dier en Tuin V.O.F.
Meerstraat 32
5473 VW Heeswijk Dinther

Telefoon: 0413-291403
Fax: 0413-293401
Internet: www.vanlieshoutdier-tuin.nl                 
E-mail: webshop@vanlieshoutdier-tuin.nl 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Van Lieshout Dier en Tuin V.O.F. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Van Lieshout Dier en Tuin V.O.F. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– Kredietwaardigheidscheck. Bij Van Lieshout Dier en Tuin V.O.F.  is het mogelijk om achteraf te betalen voor de producten die u koopt. Om dit mogelijk te maken en u en onszelf te beschermen tegen misbruik, laten we uw kredietwaardigheid toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar [Focum Achteraf betalen], die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.
– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via 0413-291403 of webshop@vanlieshoutdier-tuin.nl dan verwijderen wij deze informatie.
– Burgerservicenummer (BSN)
– Biometrische gegevens
– Genetische gegevens

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Van Lieshout Dier en Tuin V.O.F. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

–  Analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Van Lieshout Dier en Tuin V.O.F.  volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

Van Lieshout Dier en Tuin V.O.F. verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

– toestemming van de betrokkene
– noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst
– ter voldoening van een wettelijke verplichting

– ter bescherming van de belangen van de betrokkene

– ter vervulling van een taak van algemeen belang
– ter behartiging van de gerechtvaardigde belangen


Geautomatiseerde besluitvorming

Van Lieshout Dier en Tuin V.O.F.  neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Van Lieshout Dier en Tuin V.O.F. tussen zit).

Van Lieshout Dier & Tuin werkt met een aantal systemen waarin persoonsgegevens worden opgeslagen. Deze systemen zijn in het beheer van een technische partner die garant staat voor bescherming van persoonsgegevens. Van Lieshout Dier & Tuin maakt gebruik van:

  • Het boekhoudingspakket bright software om vaste klanten hun facturen te kunnen mailen of per post te kunnen versturen. Hierin kunnen de volgende persoonsgegevens opgeslagen worden: emailadres, naw gegevens, telefoonnummer en land.
  • Woocommerce het systeem achter onze website in beheer bij fotohokje.nl. Hierin worden NAW gegevens, emailadres en telefoonnummer opgeslagen voor de afhandeling van bestellingen, retouren en klachten.

Wij willen nogmaals benadrukken dat al deze gegevens met toestemming van de klant/bezoeker zijn verkregen en dat deze toestemming te allen tijde weer ingetrokken kan worden.

Van Lieshout Dier & Tuin maakt vooralsnog geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of ‘profiling’.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Van Lieshout Dier en Tuin V.O.F.  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hier is geen opslagduur aan gebonden. De persoonsgegevens worden door van Lieshout Dier & Tuin in haar beheer gehouden zolang er geen sprake is van verzoek tot verwijdering.

Delen van persoonsgegevens met derden

Van Lieshout Dier en Tuin V.O.F. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Van Lieshout Dier en Tuin V.O.F.  blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Van Lieshout Dier en Tuin V.O.F. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Van Lieshout Dier en Tuin V.O.F.  gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Lieshout Dier en Tuin V.O.F. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Van Lieshout Dier en Tuin V.O.F.  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar zeker binnen vier weken, op uw verzoek. Van Lieshout Dier en Tuin V.O.F.  wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Van Lieshout Dier en Tuin V.O.F. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via webshop@vanlieshoutdier-tuin.nl .

 
Klantenservice

Heeft u een vraag over of een probleem met een bepaald product? Of wilt u graag advies over een bepaald product? Onze klantenservice staat graag voor u klaar! Neem contact op met onze klantenservice en wij proberen u zo goed mogelijk te woord te staan!

Wij streven met ons enthousiast team naar de beste service. Heel begrijpelijk dat u uw spullen zo snel mogelijk in huis wilt hebben. Daarom geldt bij ons voor 15.00 besteld is morgen in huis!

Is een product toch niet helemaal naar uw wens? Dan kunt u uw producten makkelijk retourneren. Binnen 14 dagen kunt u makkelijk retourneren. U kunt bij ons betrouwbaar betalen. Je betaald bijvoorbeeld met Mastercard, Visacard of Ideal.

Lekker shoppen vanuit je woonkamer. Uw nooit meer zorgen maken dat u niet op tijd voer kunt halen voor uw huisdier of artikelen voor uw tuin! Dat is de reden dat wij zijn gestart met onze nieuwe webshop eind 2016.

Heeft u vragen of opmerkingen over onze service of webshop? Dan horen wij dit graag van u terug om zo onze diensten te kunnen verbeteren!

Wij zijn bereikbaar op:

  • Maandag t/m vrijdag van 08.00-18.00 uur
  • Zaterdag van 08.00-16.00 uur